กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ด่วนเลยงานนี้ รับตรง60 โควตาพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พระนครเหนือ

รับสมัครโควตาพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560
เปิดรับสมัคร 15 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 2559

 1. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (ค่ายสอวน.) ปีการศึกษา 2559
  รายละเอียดการรับสมัคร
 2. โครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2560
  รายละเอียดการรับสมัคร
 3. โครงการโควตาเรียนดี (ม.6) ปีการศึกษา 2560
  รายละเอียดการรับสมัคร
 4. โครงการโควตาเรียนดี (ปวช.) ปีการศึกษา 2560
  รายละเอียดการรับสมัคร
 5. โครงการโควตาเรียนดี (ปวส.) ปีการศึกษา 2560
  รายละเอียดการรับสมัคร
 6. โควตาผู้มีความถนัดทางด้านเคมี
  รายละเอียดการรับสมัคร : เปิดรับสมัครเดือนพฤศจิกายน 2559
35 Comments