กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านศิลปะการแสดง ม.พะเยา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2559

477 Comments