กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 โควตาเรียนดี ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น 20% แรกของโรงเรียน เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัคร 16 ธันวาคม 2559 ถึง 19 มกราคม 2560

32 Comments