กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

โควตาเด็กดีมีคุณธรรม ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2560

โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2,5,8,9,10 รวม 210 คน

เปิดรับสมัคร 16 ธันวาคม 2559 ถึง 23 มกราคม 2560

66 Comments