กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 โควตาวิชาสามัญ และโควตาพิเศษ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในชั้นปริญญาตรี ในหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 

เปิดรับสมัค ตั้งแต่วันที่ 6 – 23 ก.พ. 60

  1. โควตาวิชาสามัญ ( รับ 865 คน)
  2. โควตานักกีฬา
  3. โควตาดนตรี และนาฏศิลป์
  4. โควตาเด็กดีมีคุณธรรม
  5. โควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้าเว็บไซต์หลัก  http://web.sut.ac.th/

26 Comments