กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 “โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ” ม.บูรพา

ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายที่จะรับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในโครงการพัฒนากีฬาสุ่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงประกาศคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560

ม.บูรพา

เปิดรับสมัคร  19 ธันวาคม 59 ถึง 10 มกราคม 60

45 Comments