กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง61 ผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง จำนวน 100 คน

ม.แม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 100 คน

เปิดรับสมัคร 5 ก.พ. ถึง 4 พ.ค. 61

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก

1,096 Comments