กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

เปิดรับแล้ว หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.มหาสารคาม TCAS 62

เปิดรับสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.มหาสารคาม 
มหาสารคาม
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
1. กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน จำนวนรับ 47 คน 
– ผู้สมัคร และบิดาหรือมารดา ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ใน 7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และขอนแก่น

2. กลุ่มลดความเลื่อมล้ำ จำนวนรับ 13 คน
– ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ใน 7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้สมัคร และบิดาหรือมารดา
ต้องมีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตอำเภอเมืองในจังหวัดนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ยกเว้น นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ รับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอเมืองได้

เกณฑ์การพิจารณา
– พิจารณาผลคะแนน 9 วิชาสามัญ (ภาษาอังกฤษ คณิต1 เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ภาษาไทย สังคมศึกษา)
– สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
– สมัครผ่านเว็บไซต์
– ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย , ธนาคารทหารไทย ,
ธนาคารกรุงเทพ , ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
– ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ไปที่ ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 ภายในวันที่ 4 มี.ค. 62  
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 – 28 ก.พ. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 เม.ย. 62
สอบสัมภาษณ์
: 17 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 24 เม.ย. 62
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ เคลียริงเฮาส์
: 24 – 25 เม.ย. 62
สารคามมมม
1,672 Comments