กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ม.มหาสารคาม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์ระจรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 12 

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD จำนวน 40 คน โดย มีภูมิลำเนาอยู่ใน 7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ กาฬสินธุ์ มหาสาราคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร พนม มุกดาหาร และขอนแก่น
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ODOD จำนวน 20 คน  : มหาสาราคาม ร้อยเอ็ด  กาฬสินธุ์

เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม 2559 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2560

Cr.unigang ขอบคุณข้อมูลดีๆแก่น้องๆคะ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ขั้นตอนการสมัครสอบ

รายละเอียด ODOD 2560

537 Comments