กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ด่วน รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต CPIRD และโครงการ ODOD ม.ขอนแก่น 2560 เปิดรับสมัคร 9-14 ธันวาคม 2559

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต CPIRD และโครงการ ODOD ร่วมกับการรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการโควตา 001 ประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560

โดยจะต้องมีคุณสมบัติจำเพาะตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๙๒๘/๒๕๕๙)
ข้อ ๒.๒ ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าโครงการ CPIRD, ODOD ทุกคน จะต้องสมัครเข้าโครงการ รหัส ๐๐๑ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นอันดับที่ ๑ เท่านั้น จึงจะสามารถสมัครเข้าโครงการ CPIRD, ODOD โดยจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติจำเพาะของแต่ละโครงการ ได้อีก ๔-๕ อันดับ

เปิดรับสมัคร 9-14 ธันวาคม 2559

32 Comments