กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ระเบียบการ แพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)/แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) ม.เชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)/แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)

เปิดรับสมัคร… วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 23 สิงหาคม 2559

คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ ODOD ] [คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ CPIRD]

34 Comments