กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสุตรนานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต
หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี

ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน 40 คน

ม.ธรรมศาสตร์

669 Comments