กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.สงขลานครินทร์ 60 รอบ 2 เปิดรับ 15-31 มีนาคม นี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลยะลา และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่ มีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนา . จังหวัด ชายแดนภาคใต้ให้ได้รับประโยชน์การจัการศึกษาทางการแพทย์ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในพื้นที่ จึงเห็นสมควรเปิดรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต ใน โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2

ม.สงขลานครินทร์

กลุ่มที่ 1 โควตาจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 7 คน
กลุ่มที่ 2 โควตาจังหวัด สงขลา สตูล พัทลุง 6คน

เปิดรับสมัคร 15-31 มีนาคม 2560

41 Comments