กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 คณะแพทยศาสตร์ โครงการนักเรียน เรียนดี “กลุ่มนักศึกษาช้างเผือก” ม.สงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ ภายใต้โครงการนักเรียน เรียนดี “กลุ่มนักศึกษาช้างเผือก” ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน 10 คน 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 21 ตุลาคม 2559

118 Comments