กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี 60 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

แพทย์รามา

เนื่องด้วยทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จะทำการเปิดรับนักศึกษา ในระบบรับตรง ปีการศึกษา 2560 ตามประกาศแนบ

ประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

หมายเหตุ

  • การรับสมัครนักศึกษา จะเปิดระบบการรับสมัครออนไลน์ในวันที่ 4 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
  • ผลคะแนนจากการทดสอบวัดความรู้อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในประกาศการรับบุคคลเข้าศึกษา ไม่สามารถใช้ทดแทนผลการทดสอบที่กำหนดได้
  • ผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนมัธยมในต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเทียบความรู้ทางการศึกษาจากกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์: 02-576-6876, 02-576-6877, 02-576-6873, 02-576-6881

E-mail: gotchamon.man@chulabhornhospital.com

รายละเอียด คลิ๊ก

353 Comments