กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 >> 5 โครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2560

มศว
1. ประเภทรับตรงทั่วไป ( รับตรงทั่วประเทศ ใช้ผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และ/หรือผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560 ) เปิดรับสมัคร 19 ธันวาคม 59
2. ประเภทรับตรงโครงการต่างๆ แบ่งการรับสมัคร ดังนี้
2.1 จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย
2.2 ใช้ผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 และ/หรือผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2560
3. โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล และหลักสูตรนานาชาติ
4. โครงการเพชรในตม
5. โครงการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร)

489 Comments