กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ด่วนมาก รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (เพิ่มเติม) ม.นเรศวร 59 ปิดรับ 18 ก.พ.นี้

ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังไฟล์แนบ

เปิดรับสมัคร ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2559

ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 222_ประกาศรับสมัคร โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (โควตา) 2559-เพิ่มเติม.pdf
ไฟล์ / เอกสาร ประกอบ : 222_4 ใบสมัคร CPIRD เพิ่มเติม.pdf
48 Comments