กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง61 นักเรียนผู้มีความรู้ความสามารพิเศษทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ คณะแพทยศาสตรบัณฑิต ม. ขอนแก่น

 รับตรง แพทย์ มข โครงการภาษาอังกฤษ แม้จะเป็นรอบยื่นแฟ้มสะสมผลงาน แต่ก็ใช้คะแนนผลสอบยื่นด้วย โดยยื่น คะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL ,IELTS นอกจากนี้ยังต้องสอบ BMAT คะแนนวัด Biomedical admissions test (BMAT) ค่าสมัครสอบ 7100 บาท !! สมัครด่วน 28 ส.ค. ถึง 23 ก.ย. 60

**********************

รับตรง นักเรียนผู้มีความรู้ความสามารพิเศษทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ
คณะแพทยศาสตรบัณฑิต ม. ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561  รอบ1 แฟ้มสะสมผลงาน

สมัครสอบ BMAT 

เว็บไซคต์หลัก

2,595 Comments