กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ลาดกระบัง เตรียมเปิด หลักสูตรแพทยศาสตร์ นานาชาติ ค่าเทอมอย่างน้อยปีละ 1 ล้านบาท!!

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ  ลาดกระบัง เร่งคลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติ ตั้งเป้าเปิดรับตรงผลิตแพทย์นวัตกรรม ปีละ 40 คน สนับสนุนไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์ของอาเซียน

นนี้ (1 ส.ค.) ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า หลังจากที่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา จัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ สจล. เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ขณะนี้ สจล.กำลังเตรียมการจัดทำหลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติ เพื่อขออนุมัติจากแพทยสภา เมื่อได้รับการอนุมัติจากแพทยสภาก็จะเปิดรับสมัครนักศึกษาด้วยระบบรับตรง ปีละไม่เกิน 40 คน ทั้งนี้ จุดเด่นของวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ สจล. คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นจุดแข็งของคณะต่าง ๆ มารวมไว้ที่นี่ เพื่อให้แพทย์ที่ สจล.ผลิตเป็นแพทย์นวัตกรรม ที่นอกจากจะเป็นรักษาคนแล้วยังมีความรู้ทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เทคโนโลยี อุตสาหกรรม สามารถสร้างเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมการแพทย์และการรักษาได้ด้วย

“สจล.มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตแพทย์ เพราะแพทย์เป็นคนของโลก อยู่ที่ไหนก็สามารถช่วยคนได้ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างกุศล  ขณะเดียวกันก็เป็นการสนับสนุนวิสัยทัศน์ของประเทศที่จะเป็นศูนย์กลางการ แพทย์ของอาเซียน โดยเน้นการผลิตแพทย์นวัตกรรม ที่จะมาสร้างองค์ความรู้ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นสูงให้เราสามารถหายใจได้ด้วยจมูกของเราเอง และยืนได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ทั้งนี้ สจล.ตั้งใจที่จะผลิตแพทย์เพื่อรักษาผู้คนป่วยในประเทศไทย แต่ถ้าสามารถไปทำงานทั่วโลกได้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดี ” อธิการบดี สจล.กล่าว.

  • รับสมัครรุ่นแรก จำนวน 50 คน
  • ค่าหน่วยกิต เริ่มต้นปีล่ะ 1,000,000 บาท

ระยะแรกใช้โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลตากสินน หรือ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี  ระยะสอง ดำเนินสร้างโรงพยาบาลเอง   นักศึกษารุ่นแรกที่เริ่มเข้าเรียนเดือน สิงหาคม 2561    ค่าเทอมเริ่มต้นปี ละ 1 ล้านบาท !!! CR.UNIGANG ข้อมูลดีจ้า

แพทย์ศิริราช มหิดล

460 Comments