กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

มาแล้ว ระเบียบการรับตรงทั่วประเทศ แพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 

จำนวนรับ
นักเรียนจากโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ 18 คน
นักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ 12 คน

เปิดรับสมัคร 10-31 มกราคม 2560 นี้

42 Comments