กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.สยาม ปีการศึกษา 2560

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในปีการศึกษา 2560 จำนวนไม่เกิน 48 คน

เปิดรับสมัคร 16 มกราคม 2560 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2560

806 Comments