กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 แพทยศาสตรบัณฑิต และ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี และหลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560  เปิดรับสมัครสอบถึง 20 พฤศจิกายน 2559

รหัส หลักสูตร จำนวนรับ
642901  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) 30
642902  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี 18
642903  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 5 ปี ไม่เกิน 5 คน

เกณฑ์คัดเลือกต้องใช้คะแนนสอบ BMAT
งสมัครสอบรอบแรก 1-30 กันยายน 2559 นี้
และอีกสมัครสอบอีกรอบ 1-15 ตุลาคม 2559

เลือกเพื่อเข้าสมัครสอบและดูรายละเอียด

48 Comments