กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ระบบ TCAS63 จะเปิดให้ดำเนินการสละสิทธิ์ รอบที่ 1

📢⚠️ระบบจะเปิดให้ดำเนินการสละสิทธิ์ รอบที่ 1 ⚠️📢
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
ถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

📢⚠️หลักฐานการยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1⚠️📢
“ไม่ได้รับอีเมลแจ้งผลการยืนยันสิทธิ์ ไม่ต้องตกใจ”

📌เมื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาสำเร็จเรียบร้อย (กดขอรับรหัส OTP ผ่านทางอีเมล หรือ เบอร์มือถือ และนำรหัส OTP ที่ได้รับกรอกเข้าระบบเรียบร้อย) ระบบจะส่งอีเมล หรือ SMS แจ้งผลการยืนยันสิทธิ์ เพื่อเก็บเป็นหลักฐานไว้แสดงหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในภายหลัง
📌ในระบบ จะมีข้อมูลแสดงผลการยืนยันสิทธิ์เช่นกัน โดยปรากฏอยู่บนหน้าจอ “ประวัติการยืนยันสิทธิ์” ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่เลือกยืนยันสิทธิ์ทุกครั้งที่ดำเนินการสำเร็จ โดยแสดงผลสูงสุด 3 รายการ (ระบบอนุญาตให้ยืนยันสิทธิ์ได้สูงสุด 3 ครั้งหากมีการเปลี่ยนใจเลือกสาขาที่ผ่านการคัดเลือกอื่นแทน)
📌น้องที่ไม่ได้รับอีเมลแจ้งผลการยืนยันสิทธิ์ ไม่ต้องตกใจ และ ไม่ต้องรออีเมล น้องสามารถตรวจสอบข้อมูลในระบบและสามารถบันทึกหน้าจอ “ประวัติการยืนยันสิทธิ์” ให้ครอบคลุมชื่อของตนเอง เก็บไว้เป็นหลักฐานได้

12 Comments