กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 ทุน 3 โครงการ เรียนฟรีตลอดหลักสูตร ! รอบก่อน Admissions ครั้งที่ 2 ม. หัวเฉียว

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา สมัครพร้อมรอบก่อน Admissions ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประจำปีการศึกษา 2560
สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือ ปวช. เท่านั้น

โครงการทุน รุ่มโพธิ์ทอง  จำนวน 46 ทุน  ร้อยละ 50 ของหน่วยกิตและค่าบำรุง
โครงการทุน ปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน  จำนวน 25 ทุน ร้อยละ 100 ตลอดหลักสูตร
โครงการทุน อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 ทุน

เปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 – วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560

519 Comments