กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

มาแล้ว!! ครม.อนุมัติวันหยุดยาว 5-8 พ.ค.และ 16-20 ก.ค. 2559

วัดหยุดเพิ่ม59

ครม.อนุมัติวันหยุดยาว 5-8 พ.ค.และ 16-20 ก.ค. 2559
มติคณะรัฐมนตรี อนุมัติวันหยุดปี 2559 เพิ่ม 2 ช่วง

คือวันฉัตรมงคล หยุด 5-8 พฤษภาคม
วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา หยุด 16-20 กรกฎาคม

อาสาฬหบูชา

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ให้วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 เป็นวันหยุดเพิ่มเติม
เพื่อให้ช่วงวันฉัตรมงคลมีวันหยุดยาว ตั้งแต่วันที่ 5-8 พฤษภาคม 2559
รวมถึงวันหยุดช่วง วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา อนุมัติให้เป็นวันหยุดยาว 16-20 กรกฎาคม2559

CR.sanook

573 Comments