กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง รอบ Portfolio ม.มหาสารคาม 61 วันที่ 16 ต.ค. ถึง 16 พ.ย. นี้

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 7 โครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 PORTFOLIO

เปิดรับสมัคร 16 ตุลาคม ถึง 16 พฤศจิกายน 2560

เว็บไซต์หลัก http://web.sut.ac.th/ces/

83 Comments