กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

เปรียบเทียบช่วงคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปี 59 vs 60 คะแนนขึ้นหนักมากหลายวิชา !!

คะแนนออกมาแล้ว ถ้าดูตามคะแนนเฉลี่ย ต้องบอกว่าคะแนน ปี 60 ใน 7 วิชาหลักคะแนนสูงสุดทั้งแต่เคยมีการจัดสอบวิชาสามัญมาเลย

งั้นเรามาดูกันแบบช่วงคะแนนกันเลย ผลคือ คะแนนหลายวิชาสูงขึ้นพอสมควร  ปี 59 vs60  ปี 60 คะแนนขึ้นใน 5 วิชา คือ ไทย อังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ มีคะแนนลดลง  2 วิชาคือ สังคม กับ คณิตศาสตร์ ?

1,351 Comments