FOLLOW FANPAGEข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รูปแบบและจำนวนของข้อสอบ เนื้อหาที่ออกสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา 60 พร้อมเปิดรับสมัคร 5-24 ต.ค. นี้

รูปแบบและจำนวนของข้อสอบ  , Test Blueprint  เนื้อหาที่ออกสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560 โดยปีนี้ ข้อสอบทุกวิชาเป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ

พร้อมเปิดรับสมัคร 5-24 ตุลาคม 2559

กำหนดการ และรายละเอียดในการดำเนินการให้บริการการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชาประจำปีการศึกษา 2560
รูปแบบและจำนวนของข้อสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560

Test Blueprint ข้อสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 256074 Comments

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น