กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี 60 รวม 84 ทุน

ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560

เกณฑ์การให้ทุนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา


คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร

 1. ประเภทโควตาวิชาเรียน หรือ โควตาวิชาสามัญ คุณสมบัติคือ
  1.1  เป็นผู้สมัครและชำระเงินค่าสมัคร
  1.2  มี GPAX ที่ใช้สมัครตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
 2. ผู้สมัครเข้าศึกษาประเภทรับตรง  ได้แก่  แพทยศาสตร์  พยาบาลศาสตร์  วิทยาศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตร์  คุณสมบัติคือ
  2.1  เป็นผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  2.2  มี GPAX  ที่ใช้ในการสมัครของแต่ละประเภท ตั้งแต่  3.00  ขึ้นไป
  2.3 เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาที่มีการสอบรับตรง

เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 23 ก.พ. 60

63 Comments