กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น 59

ประกาศรับสมัครโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2559
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
+นักเรียนที่ได้รับทุนจาก อบต. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
+นักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เปิดรับสมัครถึง 29 เมษายน 59
+โครงการพิเศษ สำหรับเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์
เปิดรับสมัครถึง 25 มีนาคม 59

1. ร่างประกาศรับสมัครโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2559 

746 Comments