กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 นักเรียนเตรียมทหาร กองทัพเรือ

รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2560  เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรือ

คุณสมบัติ
สำเร็จการศึกษาชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า
เป็นชายโสดอายุ ระหว่าง 16-18 ปี

เปิดรับสมัคร 5 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2560

665 Comments