กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

เกณฑ์คัดเลือกและจำนวนรับ รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ รอบ 3 ม.ขอนแก่น 61 รวม 1,348 คน

น้องที่สนใจสอบเข้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องรีบดู เกณฑ์คัดเลือกและจำนวนรับ รับตรงทั่วประเทศ รอบ 3 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ 1073 คน ภาคพิเศษ 275 คน รวม 1348 คน จ้า รีบดูนะจะได้รู้ว่าตัวเองต้องเตรียมตัวสอบวิชาอะไรบ้าง

เปิดรับสมัคร 9-13 พฤษภาคม 2560

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก

387 Comments