กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

เด็ก60 เตรียมพร้อม : สรุปเกณฑ์คัดเลือก จุฬาฯ รับตรง แบบปกติ

จุฬาฯ โครงการรับตรง แบบปกติ จะใช้เกณฑ์คัดเลือก GAT/PAT และวิชาสามัญ แต่ละคณะจะกำหนดเกณฑ์คัดเลือกไม่เหมือนกัน  GPAX ขั้นต่ำก็ด้วย  เรามาดูเกณฑ์คัดเลือกของแต่ละคณะกันนะครับว่าใช้เกณฑ์อะไรกันบ้างจะได้วางแผนเตรียมอ่านหนังสือได้ตรงกับที่ต้องใช้คัดเลือก

จุฬาฯ ใช้คะแนนวิชาสามัญและ GAT/PAT ดังนั้นกว่าจะเปิดรับ ก็เดือน มีนาคม 2560 เลยครับ >.<

58 Comments