กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

มาแล้ว ปฎิทินการรับสมัคร โครงการเอเชียศึกษา ม.ศิลปากร 2560

ปฎิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา โครงการพิเศษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัคร 18 เมษายน ถึง 24 พฤษภาคม 2560

สาขาที่เปิดรับสมัคร
ภาษาญี่ปุ่น 70 คน
ภาษาจีน 70 คน
ภาษาเกาหลี 30 คน
ภาษาเวียดนาม 30 คน

56 Comments