กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

หากรักอาชีพครู..เตรียมพร้อมไว้เลยค่ะ

มีลูกมีหลานมีเหลน หากรักอาชีพครู..เตรียมพร้อมไว้เลยค่ะ…

ครู อีกประมาณ 11 ปีข้างหน้า(พ.ศ.2559 – 2570)พบว่า
จะมีข้าราชการครูเกษียณทั้งหมด 288,233 ราย
โดยปีที่มีครูเกษียณ จำนวนสูงสุดคือ พ.ศ.2562 จำนวน 28,246 คน
ส่วนสาขาที่มีความต้องการ มากที่สุดตั้งแต่ พ.ศ.2559 – 2562 มี จำนวน 5 สาขา ได้แก่

ครู
-คณิตศาสตร์ 14,399 ราย
-ภาษาอังกฤษ 13,852 ราย
-ภาษาไทย 11,454 ราย
-สังคมศึกษา 7,587 ราย
-วิทยาศาสตร์ 7,462 ราย

ฝากช่วยแชร์ต่อด้วยครับ…ขอบคุณ  

ครูผู้อยู่เบื้องหลัง