กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ม.เกษตร เปิดแล้ว!! หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดิน 61

ม.เกษตร เปิดแล้ว!! หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)

            ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดเผยว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการข้ามศาสตร์ หรือหลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจะเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรกในเดือกพฤษภาคม 2561 นี้ โดยมีจุดเด่นคือ เป็นบูรณาการข้ามคณะ สาขา และ ศาสตร์ต่างๆ
เป็นหลักสูตรที่ สามารถ เรียนรู้ได้ทั้ง นิสิต จบ ม 6 ผู้ที่กำลังเรียน ปริญญา คนในวัยทำงาน และผู้สูงวัย ในการเรียนเป็นชุดวิชา. (Module) เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน รู้จัก ฝึกจริง ทำจริง ใช้ จริง ขายจริง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้. ทั้ง active learning project base learning digital base leaning. Work integrated base learning เป็นสำคัญ
นอกจากนี้เป็น หลักสูตรที่เป็นบัณฑิต สั่งตัด. (tailor made student) ผู้เรียนสามารถ วางแผนการเรียนได้ด้วยตนเอง ตามความต้องการ ความชอบ และสามารถใช้งานได้จริง
เป็นการสร้างคนไทยแบบใหม่ให้ ก้าวทันเทคโนโลยี คิดเก่ง ทำเก่ง สร้างสรรค์ โดยหลักสูตรดังกล่าวจะเริ่มเปิดสอนในเดือน พฤษภาคม 2561 นี้  ถือเป็นโฉมใหม่ของ มก ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ของประเทศ และของโลก #หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน #เริ่มดำเนินการเต็มรูปแบบทั้งแบบ degree และ non degree. ตั้งแต่ พค 61 เป็นต้นไป

556 Comments