กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา โดยการสอบคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 100 คน

ม.ธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัคร 4 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2560

571 Comments