กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา หลักสูตรนานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560

ม.ธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัคร 3-27 มกราคม 2560

45 Comments