กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

มาแล้วรับตรง60 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รอบ 2 รวม 4,158 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2 จำนวนทั้งสิ้น 4,158 คน

เปิดรับสมัคร 1-31 มีนาคม 2560

543 Comments