กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

TCAS62 รอบ 2 โควตาพื้นที่/โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ปี63 อีกไม่กี่วันแล้วจ้า

แพทย์

TCAS62 : รอบ 2 โควตา มักเปิดรับในโครงการโควตาพื้นที่หรือโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track) หรือกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) รอบนี้โอกาสเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่อยากเรียนใกล้บ้าน เพราะหลายสถาบันมักกำหนดคุณสมบัติ (พื้นที่/จังหวัด) ในการสมัคร ส่วนเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือกก็แตกต่างกันออกไปตามแต่ละสถาบันกำหนด มีทั้งกำหนดใช้ 7 วิชาสามัญ (มช. , มข. , ม.อ. ฯลฯ)  ใช้ GAT , PAT 1 และ PAT 2 (มน. , มพ. และ มบ.) เราลองมาดูว่า TCAS62 มีการเปิดรับจำนวนเท่าไหร่และควรเตรียมความพร้อมต่อการสมัครอย่างไรบ้าง ปีนี้ก็อาจจะคล้ายๆกัน ไปดูตัวอย่างเลยจ้า

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

1. โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์

รับจำนวน 1 ที่นั่ง : คลิก 

 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

1. โครงการโอลิมปิกวิชาการ

รับจำนวน 25 ที่นั่ง : คลิก 

2. โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์

รับจำนวน 1 ที่นั่ง : คลิก

 

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

รับในรูปแบบโควตา

รับจำนวน 2 ที่นั่ง : คลิก

 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน

2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ

3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

รับจำนวนรวม 83 ที่นั่ง : คลิก

 

คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

รับจำนวนรวม 105 ที่นั่ง : คลิก

 

คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

1. โครงการ CPIRD (Community track)

2. โครงการ Inclusive track

3. โครงการโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

รับจำนวนรวม 146 ที่นั่ง : คลิก

 

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร

1. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track)

2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track)

รับจำนวนรวม 90 ที่นั่ง : คลิก

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง

1. โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

รับจำนวน 18 ที่นั่ง : คลิก

2. โควตาประเภทบุตร/ธิดาบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเชียงราย

รับจำนวน 2 ที่นั่ง : คลิก

 

คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา

1. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ Inclusive Track

รับจำนวน 4 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการแพทย์เพื่อชุมชน Community Track

รับจำนวน 11 ที่นั่ง : คลิก 

แพทย์มข

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

1. โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รับจำนวน 36 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD)

รับจำนวน 96 ที่นั่ง : คลิก

3. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ Inclusive Track

รับจำนวน 16 ที่นั่ง : คลิก

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

1. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD)

รับจำนวน 29 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ Inclusive Track

รับจำนวน 30 ที่นั่ง : คลิก

 

คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)

รับจำนวน 16 ที่นั่ง : คลิก

 

คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม

1. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD)

รับจำนวน 47 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ Inclusive Track

รับจำนวน 13 ที่นั่ง : คลิก

 

คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

1. โครงการรับนักเรียนในพื้นที่ 14 จว. ภาคใต้

รับจำนวน 56 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการรับนักเรียน สอวน.

รับจำนวน 1 ที่นั่ง : คลิก

 

คณะแพทยศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์

1. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD)

รับจำนวน 23 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ Inclusive Track

รับจำนวน 5 ที่นั่ง :  คลิก

แพทย์ มน

TCAS62 : รอบ 3 รับตรงร่วมกัน (กสพท.)

เข้าร่วมคัดเลือกตามเกณฑ์ กสพท. : คลิก

88 Comments