กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง59 สถิติประกันภัย อินเตอร์ Actuarial Science ม.มหิดล รอบที่ 2

รับตรง สถิติประกันภัย อินเตอร์ Actuarial Science ม.มหิดล 2559
เปิดรับสมัคร 21 มีนาคม ถึง 28 เมษายน 2559

Calling for second round applications to enroll in the B.Sc. Programme in Actuarial Science (International Programme) Academic Year 2016

Calendar

Activities

(All at the Faculty of Science, Rama 6 Rd, Bangkok 10400

 

Date

 

Application period

 

March 21 – April 18, 2016

 

Announcement of eligible applicants

 

April 26, 2016

Written examination

(Please bring along your identity card to be allowed in the examination room.

No electronic devices of any kind are allowed in the examination room.)

April 30, 2016

Mathematics paper : 09.00 – 12.00

English paper : 13.30 – 16.30

Announcement of students having passed the paper tests  

May 17, 2016

Oral interview  

May 28, 2016

Announcement of accepted students  

June 17, 2016

Confirmation period  

June 20 – 30, 2016

A student applying out of state, who is not currently staying in Thailand, either a Thai or a foreign citizen, may submit the application form and the accompanying documents by mail WITHOUT HAVING TO SIT FOR THE EXAMS ON THE ABOVE DATES.

Students currently studying outside Thailand, or not a resident of Thailand, will be selected on the merits of their academic records with emphasis on the following:

1.   Academic performance shown on the transcripts, especially performance in mathematics/statistics courses, as well as grades on English courses.

2.   SAT score or TOEFL score will help their case (TOEFL score of 500, paper based or the equivalent is the standard).

3.   Evidence of awards and extra-curricular activities is desirable.

4.   Since we cannot interview the candidate in person, the recommendation letters and the student’s personal statement are most important.

Click here for Official Announcement

Click here to download an application form

…………………………………………………………………………………….

 

เปิดหลักสูตร ” นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” ในไทยครั้งแรก  > Manager.co.th <
ก่อนหน้านี้ไม่มีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ประกันภัยในเมืองไทย จนกระทั่งภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตรตร์ประกันภัย หลักสูตรนานาชาติ ในปีการศึกษา 2552 โดยมี ศ.ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2550 และผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ เป็นประธานหลักสูตรนี้

“มีนักเรียนประถมหลายคน ที่รักและชอบเรียนคณิตศาสตร์ แต่เมื่อเรียนถึงระดับมัธยมเขาก็ถูกกระแสความนิยมดึงไปเรียนด้านอื่นเยอะมาก มีคำถามว่าเรียนคณิตศาสตร์แล้วไปทำอะไร และผู้ปกครองไม่เห็นด้วยที่จะให้เด็กเรียน ทั้งที่เด็กมีความสุขมากกับการเรียนคณิตศาสตร์ และจริงๆ แล้วเรียนคณิตศาสตร์ไม่ตกงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอาชีพอื่นด้วย” ศ.ดร.ยงค์วิมลกล่าว

สำหรับหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เปิดใหม่ล่าสุดนี้ ศ.ดร.ยงค์วิมลกล่าวว่า กำลังเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 2 ในระบบรับตรง โดยทางมหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกเอง ซึ่งนักเรียนจะสอบคัดเลือกเพียงสองวิชาคือ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ แต่สำหรับนักเรียนที่มีคะแนนโทเฟิล 450 คะแนน ก็สอบเพียงคณิตศาสตร์อย่างเดียว โดยทั้งหลักสูตรจะสอนเป็นภาษาอังกฤษเป็นระยะเวลา 4 ปี หรือ 8 เทอม

ทั้งนี้ นักศึกษาเลือกได้ว่า จะเรียนที่เมืองไทยตลอดหลักสูตร หรือจะเรียนที่นี่ 5 เทอมแล้วไปต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคอร์ติน (Curtin University of Technology) ณ เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งหากเลือกอย่างหลังจะได้รับปริญญา 2 ใบจากทั้งไทยและออสเตรเลีย

“คุณสมบัติของผู้เรียนต้องรักคณิตศาสตร์ เรียนแล้วสนุก และนอกจากชอบคณิตศาสตร์แล้ว ยังต้องมองอะไรไปทางธุรกิจด้วย โดยเราจะให้พื้นฐานด้านการเงิน การคลัง การบริหารความเสี่ยง และไม่ต้องกลัวภาษาอังกฤษ ถ้าไม่ค่อยเก่งภาษาเราจะฝึกให้ โดย 5 เทอมแรกเรียนที่มหิดล และถ้ามีผลการเรียนน่าพอใจเราจะมีทุนให้ไปต่อที่คอร์ตินใน 3 เทอมหลัง หรือจะไม่ไปก็ได้” ศ.ดร.ยงค์วิมลกล่าว

นักศึกษารุ่นแรกของหลักสูตรนี้มีเพียง 7 คน เนื่องจากไม่ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสำหรับรุ่นที่ 2 นี้เปิดรับสมัคร 30 คน ซึ่งเป็นระดับที่จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทางด้าน ลลิตา พละศักดิ์ นักศึกษารุ่นแรกของหลักสูตรนี้ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 บอกกับทีมข่าววิทยาศาสตร์ว่า ทราบข้อมูลหลักสูตรนี้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และตัดสินใจเลือกเรียน เพราะนอกจากชอบคณิตศาสตร์แล้ว ยังเห็นว่าเป็นอาชีพที่มีความก้าวหน้าและมีรายได้ดี อีกทั้งยังเป็นสาขาที่ขาดแคลน ไม่เป็นที่รู้จัก และล่าสุดเธอได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเธอจะได้ฝึกงานที่บริษัทนี้ และมีความหวังว่าจะได้ทำงานในบริษัทแห่งนี้ด้วย

ส่วนศุภวัฒน์ วัฒนาอาษากิจ นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นนักศึกษาอีกคนที่ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต และเพิ่งเลือกเรียนคณิตศาสตร์ประกันภัยในชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตรปกติ ซึ่งเขาให้เหตุผลว่า นอกจากเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงในชีวิตแล้ว ยังมีโอกาสได้ทำงานเพื่อสังคม เพราะกำไรที่ได้จากธุรกิจประกันภัยก็จะคืนสู่สังคมด้วย

รับประกันไม่ตกงาน

สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย หลักสูตรนานาชาติที่เพิงเปิดสอนได้ 1 รุ่นนี้ ดร.บริบูรณ์ เนาวประทีป หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่ามีบริษัทประกันภัย 3 แห่งคือ บริษัท ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด และบริษัทอเมริกันอินเตอร์แนชชันแนลแอสชัวรันส์ จำกัด แสดงความจำนงในการมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาในหลักสูตร และพร้อมรับนักศึกษาเข้าทำงานด้วย

ดร.บริบูรณ์กล่าวว่า บริษัทการเงินและประกันภัยก็เข้าไปตั้งโต๊ะสัมภาษณ์งานนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว แต่จุดอ่อนของนักศึกษาคือภาษาอังกฤษ ที่ไม่ค่อยดีนัก จึงได้เปิดหลักสูตรนานาชาติขึ้นมา เพื่อให้นักศึกษามีความเข้มแข็ง ทั้งในส่วนของคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ พร้อมกันนี้ยังพยายามตอบโจทย์ให้ได้ว่าเรียนคณิตศาสตร์แล้วไปทำงานอะไร

“ผู้เรียนคณิตศาสตร์ที่รักจะทำวิจัยก็มีรายได้รองรับไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพราะมีโจทย์ให้วิจัยเยอะ และมีหน่วยงานที่พร้อมจะสนับสนุน หรือหากอยากประกอบอาชีพ เพื่อทำเป็นเงินเป็นทองก็ไม่แพ้แพทย์ทีเดียว ถ้าเรียนคณิตศาสตร์มีอาชีพรับรองที่มีความมั่นคงสูงอย่างแน่นอน” ดร.บริบูรณ์รับประกันอนาคตของผู้เรียนคณิตศาสตร์

มองต่างมุม

เพื่อนเคยเล่าให้ฟังว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้ดีแต่มีความเสี่ยงสูงมากค่ะ ไม่ใช่แค่คิดเลขเป็นก็ทำได้ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้เงินสูงๆ เวลาวิเคราะห์ตัวเลขหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงต้องเซ็นต์ชื่อกำกับการวิเคราะห์ตัวเลขด้วย คล้ายๆ กับผู้ตรวจสอบบัญชีน่ะค่ะ หากคำนวณพลาด ทำให้ผู้อื่นเสียหาย ตัวเองที่ลงนามไว้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นที่ยอมรับนั้น ถ้าอยากได้เงินดีๆ ก็ต้องเรียนและสอบให้ผ่านหลักสูตรอะไรซักอย่างที่มีระดับ Associate และ Fellowship (ขอโทษ อันนี้ไม่รู้จริงๆ) เป็นหลักสูตรสากลที่แพงมาก เห็นเพื่อนบอกว่าระดับ Fellowship คนไทยมีแค่คนเดียว เพราะยากมาก

เงินสูงก็ความเสี่ยงสูง มั่นคงในแง่มีตลาดรองรับงาน แต่เสี่ยงในแง่ความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองคำนวณ เลยเงินเดือนสูงถ้าใครคิดเลขแม่นๆ ความละเอียดในเรื่องตัวเลขสูง ชอบทำงานอยู่กับคอมกับตัวเลขมากกว่าคนก็สามารถทำได้ค่ะคณะ สำหรับสาขานี้ ก็มีอีก คือ สถิติ สถิติประยุกต์ หรือคน เรียน คณิตศาสตร์ ก็ได้ครับ

62 Comments