กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง หลักสูตรภาษาไทย ม.ธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ใน 5 หลักสูตร รวม 157 คน

หลักสูตรที่เปิดรับ
สถาปัตยกรรม  75 คน
สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต 35 คน
การผังเมืองบัณฑิต 10 คน
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 20 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 17 คน

เปิดรับสมัคร 5 ธันวาคม 2559 ถึง 15 มกราคม 2560

1,329 Comments