กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปอุตสาหกรรม ลาดกระบัง 60 โดยใช้คะแนนวิชาสามัญ

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ศิลปอุตสาหกรรม ลาดกระบัง 60 โดยใช้คะแนนวิชาสามัญ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยการนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้กำหนดรายวิชาเป็นองค์ประกอบในการเข้าศึกษาต่อ แบบรับตรง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม โดยใช้คะแนนจาการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา โดยสอบเพียง 4 วิชา คือ ไทย สังคม อังกฤษ คณิต์ 1 หรือ คณิต 2

59 Comments