กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ระเบียบการ60 รับตรงคัดตรงจากพื้นที่ สถาบันพระบรามราชชนก

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรามราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ณ วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

เปิดรับสมัคร 8-21 มกราคม 2560

58 Comments