กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง59 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ พระจอมเกล้าธนบุรี บางมด

โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ปีการศึกษา 2559

**เปิดรับสมัคร ตั้งเเต่วันนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559**

————————————————————

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร และผู้มีสิทธิ์สอบสถานที่สอบ **ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559**

———————————————————————-

**สอบคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2559**

———————————————————————-

หมายเหตุ : ไม่ต้องอัพโหลดเอกสารในระบบรับสมัคร เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนแล้วนำมาในวันที่สอบสัมภาษณ์ (กรณีมีสิทธิ์สอบ)

ประกาศมหาวิทยาลัย

เข้าสู่ระบบรับสมัคร >> สำหรับผู้สมัครระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย,ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.),ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
50 Comments