กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ รอบ 2

รับตรง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2

สาขาที่เปิดรับสมัคร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและบริหารการก่อสร้าง (EBM)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (iPEN-iEE)
สาขาวิชาวิศกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-EN)

เปิดรับสมัครถึง 10 มีนาคม 2560

61 Comments