กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 วิศวกรรมศาสตร์ Residential College ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รอบ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ Residential College
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด 24 ชั่วโมง อาจารย์ 1 คนเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษา 10 คน
เรียนเป็นโมดูล เรียนรู้ร่วมกันแบบกลุ่มย่อย

มจธ. บางมด

– ปี 1-2 เรียนที่ มจธ. ราชบุรี แบบ residential College ได้รับทุนภาคเรียนละ 56000 บาททุกคน !!
– ปี 3-4 เรียนที่ มจธ.บางมด ตามปกติ  ชำระค่าบำรุงการศึกษาตามสาขาที่เลือกเรียน

– เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันนี้ ถึง วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

553 Comments