กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ม.ขอนแก่น


กำหนดการรับสมัครสำหรับหลักสูตรนานาชาติ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ในปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะมีหลักสูตรนานาชาติ เปิดใหม่ 4 หลักสูตร ในระดับปริญญาตรี

– วิศวกรรมสื่อดิจิตัล
– วิศวกรรมเคมี
– วิศวกรรมโทรคมนาคม
– วิศวกรรมโลจิสติกส์

เปิดรับสมัคร 1-23 มิถุนายน 2560

รายละเอียด  KKUAdmissions

64 Comments