กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง วิศวกรรมศาสตร์ และ เทคโนโลยีการเกษตร นานาชาติ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทั่วประเทศ เพื่อเข้าศึกษาใน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  และ สำนักเทคโนโลยีการเกษตร

มทส

เปิดรับสมัคร 14 กุมภาพันธ์ ถึง 16 มีนาคม 2560

91 Comments