FOLLOW FANPAGEข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ ช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาจากโรงเรียนส่วนภูมิภาค และโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหาคร เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะภายใต้ โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ เข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ ถึงวันที่ 23 กันยายน 2559One Comment

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น