กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ ช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาจากโรงเรียนส่วนภูมิภาค และโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหาคร เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะภายใต้ โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ เข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ ถึงวันที่ 23 กันยายน 2559

4,539 Comments